آرشیو مدرسه تلویزیونی پایه ششم

در این قسمت کل فیلمهای آموزشی شبکه آموزش را می توانید به راحتی دانلود نمایید

کافیست روی لینک دریافت ویدئو در کنار هر عنوان یک بار کلیک نمایید .

**************************

دانلود فارسی ششم ابتدایی ۲۲فروردین

دانلود ویدئو

**************************

دانلود هدیه های آسمانی ششم ابتدایی ۲۱فروردین

دانلود ویدئو

**************************

دانلود ریاضی ششم ابتدایی ۲۰فروردین

دانلود ویدئو

**************************

دانلود مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ۱۹فروردین

دانلود ویدئو

**************************

ریاضی ششم ابتدایی ۱۸فروردین

دانلود ویدئو

**************************

فارسی ششم ابتدایی ۱۷فروردین

دانلود ویدئو

**************************

علوم ششم ابتدایی ۱۶فروردین

دانلود ویدئو

**************************

فارسی ششم ابتدایی ۱۵فروردین

دانلود ویدئو

**************************

هدیه های آسمان ششم ابتدایی ۱۴ فروردین

دانلود ویدئو

**************************

 

فیلم بازی و ریاضی ششم ابتدایی ۱۱ فروردین

دانلود ویدئو

 

**************************

 

دانلود فیلم فارسی پایه ششم ابتدایی ۱۰ فروردین

دانلود ویدئو

 

**************************

علوم تجربی ششم ابتدایی / ۹ فروردین

 

دانلود ویدئو

**************************

فارسی ششم ابتدایی : درس شانزدهم / ۸ فروردین

دانلود ویدئو

 

**************************

هدیه های آسمانی ششم ابتدایی : درس پانزدهم / ۷ فروردین

 

دانلود ویدئو

**************************

بازی و ریاضی ششم ابتدایی : خط و زاویه / ۶ فروردین

دانلود ویدئو

**************************

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / ۵ فروردین

 

دانلود ویدئو

 

**************************

ریاضی ششم ابتدایی : زاویه و خط / ۴ فروردین

دانلود ویدئو

 

**************************

فارسی و نگارش ششم ابتدایی / ۳ فروردین

 

دانلود ویدئو

**************************

علوم ششم ابتدایی / ۲ فروردین

دریافت ویدئو

 

**************************

فارسی ششم ابتدایی : درس ۱۵ / ۱ فروردین

 

دریافت ویدئو

 

**************************

فارسی پنجم ابتدایی / ۵ فروردین

دریافت ویدئو

 

**************************

ریاضی پنجم ابتدایی : تفریق اعداد اعشاری / ۴ فروردین

دریافت ویدئو

 

**************************
بازی و ریاضی ششم ابتدایی / ۲۸ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
تعلیمات اجتماعی ششم ابتدایی / ۲۷ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
ریاضی ششم ابتدایی / ۲۶ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
فارسی ونگارش ششم ابتدایی / ۲۵ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
علوم ششم ابتدایی / ۲۴ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
فارسی و نگارش ششم ابتدایی / ۲۳ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
ششم ابتدایی / هدیه های آسمایی / ۲۲ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
بازی و ریاضی ششم ابتدایی / ۲۱ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
مطالعات و مهارت های اجتماعی / ششم ابتدایی/ ۲۰ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
ریاضی ششم ابتدایی / اندازه گیری / ۱۹ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
فارسی ششم ابتدایی / ۱۸ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
علوم ششم ابتدایی / ۱۷ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
ریاضی ششم ابتدایی / ۱۶ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
ریاضی ششم ابتدایی/ فصل ۵ / ۱۴ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
فارسی ششم ابتدایی / ۱۳ اسفند

دریافت ویدئو

**************************
علوم ششم ابتدایی / ۱۱ اسفند

دریافت ویدئو

درباره admin

پاسخی بنویسید