آرشیو مدرسه تلویزیونی پایه پنجم

در این قسمت کل فیلمهای آموزشی شبکه آموزش را می توانید به راحتی دانلود نمایید

کافیست روی لینک دریافت ویدئو در کنار هر عنوان یک بار کلیک نمایید .

 

*********************

دانلود هدیه های آسمان پنجم ابتدایی ۲۲فروردین

دانلود ویدئو

 

*********************

دانلود ریاضی پنجم ابتدایی ۲۱فروردین

دانلود ویدئو

*********************

دانلود علوم پنجم ابتدایی ۲۰فروردین

دانلود ویدئو

*********************

دانلود فارسی پنجم ابتدایی ۱۹فروردین

دانلود ویدئو

*********************

ریاضی پنجم ابتدایی ۱۸فروردین

دانلود ویدئو

*********************

فارسی پنجم ابتدایی ۱۶فروردین

دانلود ویدئو

 

*********************

هدیه های آسمان پنجم ابتدایی ۱۵فروردین

دانلود ویدئو

 

 

*********************

ریاضی پنجم ابتدایی ۱۴ فروردین

دانلود ویدئو

*********************

فیلم بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی ۱۱ فروردین

 

دانلود ویدئو

*********************

 

دانلود فیلم مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ۱۰ فروردین

دانلود ویدئو

*********************

فارسی و نگارش پنجم ابتدایی / ۹ فروردین

 

دانلود ویدئو

*********************

هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی / ۸ فروردین

 

دانلود ویدئو

 

*********************

ریاضی پنجم ابتدایی : تفریق اعداد اعشاری / ۷ فروردین

 

دانلود ویدئو

 

*********************

علوم تجربی پنجم ابتدایی : فصل ۶ / ۶ فروردین

 

دانلود ویدئو

*********************

فارسی پنجم ابتدایی / ۵ فروردین

 

دریافت ویدئو

*********************

ریاضی پنجم ابتدایی : تفریق اعداد اعشاری / ۴ فروردین

دریافت ویدئو

*********************

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی: درس ۱۵ / ۳ فروردین

دریافت ویدئو

*********************

فارسی و نگارش پنجم ابتدایی / ۲ فروردین

دریافت ویدئو

*********************

هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی / ۱ فروردین ۹۹

دریافت ویدئو

 

*********************

 

ریاضی پنجم ابتدایی / ۲۹ اسفند

دریافت ویدئو

 

*****************************
علوم و تفکر پنجم ابتدایی / ۲۸ اسفند

دریافت ویدئو

*********************
فارسی و نگارش پنجم ابتدایی / ۲۷ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

ریاضی پنجم ابتدایی / ۲۶ اسفند
دریافت ویدئو

*********************

مطالعات و مهارت های اجتماعی پنجم ابتدایی / ۲۵ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

فارسی و نگارش پنجم ابتدایی / ۲۴ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی / ۲۳ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

ریاضی پنجم ابتدایی / ۲۲ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

علوم پنجم ابتدایی / اهرم ها / ۲۱ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

فارسی و نگارش پنجم ابتدایی / ۲۰ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

ریاضی پنجم / اعداد اعشاری / ۱۹ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

مطالعات و مهارت های اجتماعی / پنجم ابتدایی / ۱۸ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

فارسی پنجم دبستان / ۱۷ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

ریاضی پنجم ابتدایی / ۱۵ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

علوم پنجم ابتدایی / ۱۳ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

ریاضی پنجم ابتدایی / ۱۲ اسفند

دریافت ویدئو

*********************

فارسی پنجم ابتدایی / ۱۰ اسفند

دریافت ویدئو

 

درباره admin

پاسخی بنویسید