صفحه اصلی / مدیریت / سخن مدیر

سخن مدیر

مهربانی تنها زبانیست که نابینا می تواند ببیند و ناشنوا می تواند بشنود.
اگر مدرسه خانه ی دوم فرزند شماست؛

خانه مدرسه ی اول فرزند شماست.

پس بیایید با مهربانی این دو را برای فرزندانم دلنشین کنیم.

درباره admin

پاسخی بنویسید