صفحه اصلی / اطلاعیه ها / آموزش تلویزیونی دانش آموزان

آموزش تلویزیونی دانش آموزان

آموزش تلویزیونی دانش آموزان

آموزش تلویزیونی دانش آموزان آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای جبران تعطیلی‌ها از شنبه در شبکه آموزش آغاز خواهد شد/جدول پخش برنامه ها از روز شنبه ١٠ اسفندماه آموزش دروس مقاطع تحصیلی، صبح ،مقطع ابتدائی ظهر، مقطع متوسطه اول راهنمایی و ...

ادامه متن »