سنجش قامت

سنجش قامت

با سلام واحترام جهت شناسائی ساختار قامتی دانش آموزان و ارجاع و راهنمایی دانش اموزانی که مشکل دارند. ۶ بهمن گروهی متخصص به دبستان می آیند اولیاء محترمی که مایل هستند فرزندشان معاینه گردد. مبلغ ۵۰۰۰ تومان تا تاریخ ۳ ...

ادامه متن »