هشدار

آگاهی های ضروری نوجوان

خانواده های عزیز اینها عکس برگردون نیست مواد مخدره که دارن تو مدارس پخش میکنن آگاه باشید در عرض ۶ماه تا یکسال فرد رو میکشه به شکل مربعهای کوچک برچسب عکس های کارتونی یاتمبر درست شده     هشدار سازمان ...

ادامه متن »