صفحه اصلی / آرشیو مدرسه تلویزیونی

آرشیو مدرسه تلویزیونی

آرشیو مدرسه تلویزیونی پایه ششم

در این قسمت کل فیلمهای آموزشی شبکه آموزش را می توانید به راحتی دانلود نمایید کافیست روی لینک دریافت ویدئو در کنار هر عنوان یک بار کلیک نمایید . ************************** دانلود فارسی ششم ابتدایی ۲۲فروردین دانلود ویدئو ************************** دانلود هدیه ...

ادامه متن »

آرشیو مدرسه تلویزیونی پایه پنجم

در این قسمت کل فیلمهای آموزشی شبکه آموزش را می توانید به راحتی دانلود نمایید کافیست روی لینک دریافت ویدئو در کنار هر عنوان یک بار کلیک نمایید .   ********************* دانلود هدیه های آسمان پنجم ابتدایی ۲۲فروردین دانلود ویدئو ...

ادامه متن »

آرشیو مدرسه تلویزیونی پایه چهارم

در این قسمت کل فیلمهای آموزشی شبکه آموزش را می توانید به راحتی دانلود نمایید کافیست روی لینک دریافت ویدئو در کنار هر عنوان یک بار کلیک نمایید . ******************** دانلود فارسی چهارم ابتدایی ۲۲فروردین دانلود ویدئو ******************** دانلود مطالعات ...

ادامه متن »

آرشیو مدرسه تلویزیونی

در این قسمت می توانید با توجه به پایه دانش آموز خود به آرشیو کل فیلمهای آموزشی نشان داده شده در پایه های چهارم ، پنجم و ششم دسترسی داشته باشید و با یک کلیک فیلم مربوطه را به راحتی ...

ادامه متن »